تازه‌های دانش افزایی

همکار سمی

همکار سمی

کامیار قریشی
القاء معنی در بازاریابی

القاء معنی در بازاریابی

دکتر علی قربانی
مدیر بدون رویا

مدیر بدون رویا

بهمن اشرف سمنانی (دانشجوی دکتری)
لیله القدر و لیله القدریان

لیله القدر و لیله القدریان

اسفندیار کمالجو (فرجوند)
سیستم های خواجه پرور

سیستم های خواجه پرور

دکتر علی قربانی
سازمان ارزش بنیان

سازمان ارزش بنیان

پروفسور محمدعلی سرلک
بازاریابی تن آسا

بازاریابی تن آسا

متینه مقدم (دانشجوی دکتری)
سبک مدیریت ویترینی

سبک مدیریت ویترینی

دکتر علی قربانی

اطلاعیه ها

پربازدیدهای دانش افزایی

چالشهای مدیریت دولتی ایران

چالشهای مدیریت دولتی ایران

پروفسور سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد
اینرسی سازمانی

اینرسی سازمانی

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
نگارش مبانی نظری پژوهش

نگارش مبانی نظری پژوهش

پروفسور علی اصغر پورعزت
امید به زندگی سازمانی

امید به زندگی سازمانی

پروفسور محمدعلی سرلک
مهندسی زدایی از مدیریت استراتژیک

مهندسی زدایی از مدیریت استراتژیک

دکتر امیر حیدری چیانه
بوروکراسی قبیله ای

بوروکراسی قبیله ای

دکتر حسین جلیلیان

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا