تازه‌های دانش افزایی

ادبیات و پرسشنامه اعتماد سازمانی

ادبیات و پرسشنامه اعتماد سازمانی

تیم پژوهش شبکه دانش افزایی مدام
حصار شیشه ای مدیریت

حصار شیشه ای مدیریت

دکتر علی قربانی
همکار سمی

همکار سمی

کامیار قریشی
القاء معنی در بازاریابی

القاء معنی در بازاریابی

دکتر علی قربانی
مدیر بدون رویا

مدیر بدون رویا

بهمن اشرف سمنانی (دانشجوی دکتری)
لیله القدر و لیله القدریان

لیله القدر و لیله القدریان

اسفندیار کمالجو (فرجوند)
سیستم های خواجه پرور

سیستم های خواجه پرور

دکتر علی قربانی
سازمان ارزش بنیان

سازمان ارزش بنیان

پروفسور محمدعلی سرلک

اطلاعیه ها

پربازدیدهای دانش افزایی

ادبیات و پرسشنامه اعتماد سازمانی

ادبیات و پرسشنامه اعتماد سازمانی

تیم پژوهش شبکه دانش افزایی مدام
حصار شیشه ای مدیریت

حصار شیشه ای مدیریت

دکتر علی قربانی

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا