تازه‌های دانش افزایی

حصار شیشه ای مدیریت

حصار شیشه ای مدیریت

دکتر علی قربانی
همکار سمی

همکار سمی

کامیار قریشی
القاء معنی در بازاریابی

القاء معنی در بازاریابی

دکتر علی قربانی
مدیر بدون رویا

مدیر بدون رویا

بهمن اشرف سمنانی (دانشجوی دکتری)
لیله القدر و لیله القدریان

لیله القدر و لیله القدریان

اسفندیار کمالجو (فرجوند)
سیستم های خواجه پرور

سیستم های خواجه پرور

دکتر علی قربانی
سازمان ارزش بنیان

سازمان ارزش بنیان

پروفسور محمدعلی سرلک
بازاریابی تن آسا

بازاریابی تن آسا

متینه مقدم (دانشجوی دکتری)

اطلاعیه ها

پربازدیدهای دانش افزایی

اینرسی سازمانی

اینرسی سازمانی

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
امید به زندگی سازمانی

امید به زندگی سازمانی

پروفسور محمدعلی سرلک
سبک مدیریت ویترینی

سبک مدیریت ویترینی

دکتر علی قربانی
کوتوله پروری

کوتوله پروری

دکتر علی قربانی
بازاریابی تن آسا

بازاریابی تن آسا

متینه مقدم (دانشجوی دکتری)
بوروکراسی قبیله ای

بوروکراسی قبیله ای

دکتر حسین جلیلیان
همکار سمی

همکار سمی

کامیار قریشی

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا