تازه‌های دانش افزایی

لیله القدر و لیله القدریان

لیله القدر و لیله القدریان

اسفندیار کمالجو (فرجوند)
سبک مدیریت ویترینی

سبک مدیریت ویترینی

دکتر علی قربانی
سازمان ارزش بنیان

سازمان ارزش بنیان

پروفسور محمدعلی سرلک
بازاریابی تن آسا

بازاریابی تن آسا

متینه مقدم (دانشجوی دکتری)
کوتوله پروری

کوتوله پروری

دکتر علی قربانی
جایگاه مدیریت دولتی در حکمرانی

جایگاه مدیریت دولتی در حکمرانی

پروفسور حسن دانایی فرد
بازاریابی تاییدگرا

بازاریابی تاییدگرا

تیم تحقیق و توسعه مدام؛ فریدون پیمان

اطلاعیه ها

پربازدیدهای دانش افزایی

چالشهای مدیریت دولتی ایران

چالشهای مدیریت دولتی ایران

پروفسور سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد
نگارش مبانی نظری پژوهش

نگارش مبانی نظری پژوهش

پروفسور علی اصغر پورعزت
شایسته هراسی

شایسته هراسی

دکتر فرهنگ محمدی؛ دکتر رضا طالعی فر
اینرسی سازمانی

اینرسی سازمانی

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
از هم افزایی تا هم نبوغ افزایی

از هم افزایی تا هم نبوغ افزایی

دکتر اسفندیار فرجوند
وارونگی جو سازمانی

وارونگی جو سازمانی

پروفسور محمدعلی سرلک

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا