تازه‌های دانش افزایی

دلزدگی از برند

دلزدگی از برند

دکتر علی قربانی
اینرسی سازمانی

اینرسی سازمانی

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
بوروکراسی قبیله ای

بوروکراسی قبیله ای

دکتر حسین جلیلیان
درد پرداخت

درد پرداخت

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
مشارکت مردم در مدیریت دولتی

مشارکت مردم در مدیریت دولتی

پروفسور سیدمهدی الوانی
امید به زندگی سازمانی

امید به زندگی سازمانی

پروفسور محمدعلی سرلک
مهندسی زدایی از مدیریت استراتژیک

مهندسی زدایی از مدیریت استراتژیک

دکتر امیر حیدری چیانه

اطلاعیه ها

پربازدیدهای دانش افزایی

چالشهای مدیریت دولتی ایران

چالشهای مدیریت دولتی ایران

پروفسور سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد
بازاریابی مبالغه ای

بازاریابی مبالغه ای

دکتر علی قربانی
سازمان کل گرا ( هولوگرافیک )

سازمان کل گرا ( هولوگرافیک )

پروفسور محمدعلی سرلک
نگارش مبانی نظری پژوهش

نگارش مبانی نظری پژوهش

پروفسور علی اصغر پورعزت
رهبری ۳۶۰ درجه

رهبری ۳۶۰ درجه

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
بازاریابی کاربردی

بازاریابی کاربردی

دکتر علی قربانی؛ جعفر پورجعفر

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا