اعضاء ویژه شبکه دانش افزایی مدام از امتیازات زیر بهره مند می شوند:

  • اعمال تخفیف ۳۰ درصدی به صورت خودکار برای خرید کلیه محتواهای دانش افزایی
  • شرکت در ضیافت های ناهار فصلی با حضور اعضا شورا راهبردی شبکه
  • حضور رایگان در کرسی های نظریه پردازی فصلی با حضور اساتید شبکه
  • حضور رایگان در جلسات سخنرانی اساتید در حوزه دانش افزایی
  • اولویت در پذیرش و ارائه مقالات در کنفرانس های آتی به میزبانی شبکه
  • مشاوره رایگان موضوعات پژوهشی و هدایت ایشان به سمت اساتید مجرب شبکه
  • امکان مشارکت در تولید محتوای آموزشی در قالب تیم های تحقیق و توسعه شبکه
  • امکان انجام فعالیت های پژوهشی و تدوین کتب و مقالات مشترک با اساتید شبکه

 

عضویت ویژه شبکه – ۳ ماهه
۴۲,۰۰۰ تومان

عضویت ویژه شبکه – ۳ ماهه

عضویت ویژه شبکه – ۶ ماهه
۶۳,۰۰۰ تومان

عضویت ویژه شبکه – ۶ ماهه

عضویت ویژه شبکه – ۱ ساله
۹۴,۰۰۰ تومان

عضویت ویژه شبکه – ۱ ساله

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا