نمایش دادن 17–32 از 59 نتیجه

بازاریابی پکیجی

بازاریابی پکیجی

دکتر علی قربانی
رایگان!
دلزدگی از برند

دلزدگی از برند

دکتر علی قربانی
رایگان!
اینرسی سازمانی

اینرسی سازمانی

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۳,۰۰۰ تومان
بوروکراسی قبیله ای

بوروکراسی قبیله ای

دکتر حسین جلیلیان
۳,۰۰۰ تومان
درد پرداخت

درد پرداخت

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
رایگان!
مشارکت مردم در مدیریت دولتی

مشارکت مردم در مدیریت دولتی

پروفسور سیدمهدی الوانی
رایگان!
امید به زندگی سازمانی

امید به زندگی سازمانی

پروفسور محمدعلی سرلک
۳,۰۰۰ تومان
مهندسی زدایی از مدیریت استراتژیک

مهندسی زدایی از مدیریت استراتژیک

دکتر امیر حیدری چیانه
۴,۰۰۰ تومان
نگارش مبانی نظری پژوهش

نگارش مبانی نظری پژوهش

پروفسور علی اصغر پورعزت
۸,۰۰۰ تومان
چالشهای مدیریت دولتی ایران

چالشهای مدیریت دولتی ایران

پروفسور سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد
۳,۰۰۰ تومان
طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی

طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی

دکتر علی قربانی
۱۶,۰۰۰ تومان
شایسته هراسی

شایسته هراسی

دکتر فرهنگ محمدی؛ دکتر رضا طالعی فر
۵,۰۰۰ تومان
بازاریابی سیاسی رقیب محور

بازاریابی سیاسی رقیب محور

دکتر جعفر فلاح
۵,۰۰۰ تومان
از هم افزایی تا هم نبوغ افزایی

از هم افزایی تا هم نبوغ افزایی

دکتر اسفندیار فرجوند
۶,۰۰۰ تومان
نظریه هارمونی انگیزه ها

نظریه هارمونی انگیزه ها

دکتر علی قربانی
۳,۰۰۰ تومان

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا