نمایش دادن 33–48 از 59 نتیجه

نظریه فشار ذینفعان

نظریه فشار ذینفعان

حسین جلیلیان (دانشجوی دکتری)
۴,۰۰۰ تومان
وارونگی جو سازمانی

وارونگی جو سازمانی

پروفسور محمدعلی سرلک
۳,۰۰۰ تومان
رهبری در ارتفاع بالا

رهبری در ارتفاع بالا

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۴,۰۰۰ تومان
ساده سازی کن!

ساده سازی کن!

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۶,۰۰۰ تومان
بازاریابی کاربردی

بازاریابی کاربردی

دکتر علی قربانی؛ جعفر پورجعفر
۹,۰۰۰ تومان
سازمان کثرت گرا

سازمان کثرت گرا

پروفسور محمدعلی سرلک
۴,۰۰۰ تومان
تاکتیک دانه پاشی

تاکتیک دانه پاشی

دکتر علی قربانی
۳,۰۰۰ تومان
سازمان کل گرا ( هولوگرافیک )

سازمان کل گرا ( هولوگرافیک )

پروفسور محمدعلی سرلک
۴,۰۰۰ تومان
بازاریابی شبکه های اجتماعی

بازاریابی شبکه های اجتماعی

دکتر مسلم ویسی
۵,۰۰۰ تومان
بازاریابی مبالغه ای

بازاریابی مبالغه ای

دکتر علی قربانی
۳,۰۰۰ تومان
اعتماد هوشمند

اعتماد هوشمند

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۴,۰۰۰ تومان
نظریه جنجال – نتیجه

نظریه جنجال – نتیجه

پروفسور محمدعلی سرلک
۵,۰۰۰ تومان
استراتژی زیان هراسی

استراتژی زیان هراسی

دکتر علی قربانی
رایگان!
رهبری ۳۶۰ درجه

رهبری ۳۶۰ درجه

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۴,۰۰۰ تومان
کار بدون استرس

کار بدون استرس

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۳,۰۰۰ تومان
تروما سازمانی

تروما سازمانی

دکتر پیرحسین کولیوند
۵,۰۰۰ تومان

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا