نمایش یک نتیجه

طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی

طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی

دکتر علی قربانی
۱۶,۰۰۰ تومان
رهبری در ارتفاع بالا

رهبری در ارتفاع بالا

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۴,۰۰۰ تومان
ساده سازی کن!

ساده سازی کن!

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۶,۰۰۰ تومان
بازاریابی کاربردی

بازاریابی کاربردی

دکتر علی قربانی؛ جعفر پورجعفر
۹,۰۰۰ تومان
اعتماد هوشمند

اعتماد هوشمند

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۴,۰۰۰ تومان
رهبری ۳۶۰ درجه

رهبری ۳۶۰ درجه

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۴,۰۰۰ تومان
کار بدون استرس

کار بدون استرس

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۳,۰۰۰ تومان
صنایع آینده

صنایع آینده

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۳,۰۰۰ تومان
رهبری یادگیرنده

رهبری یادگیرنده

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۳,۰۰۰ تومان
مهارت های جدید رفتار سازمانی

مهارت های جدید رفتار سازمانی

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۹,۰۰۰ تومان
کتاب مدیریت رفتار مصرف کننده

کتاب مدیریت رفتار مصرف کننده

دکتر علی قربانی؛ یونس نجفی؛ سحر مهدی فر
۶,۰۰۰ تومان
بهترین مکان برای کار کردن

بهترین مکان برای کار کردن

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
رایگان!

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا