رهبری سازمانی

نمایش یک نتیجه

رهبری ۳۶۰ درجه

رهبری ۳۶۰ درجه

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۴,۰۰۰ تومان
رهبری در ارتفاع بالا

رهبری در ارتفاع بالا

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۴,۰۰۰ تومان
اعتماد هوشمند

اعتماد هوشمند

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۴,۰۰۰ تومان
رهبری یادگیرنده

رهبری یادگیرنده

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۳,۰۰۰ تومان

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا