مدیریت دولتی

نمایش یک نتیجه

سیستم های خواجه پرور

سیستم های خواجه پرور

دکتر علی قربانی
۰ تومان
چالشهای مدیریت دولتی ایران

چالشهای مدیریت دولتی ایران

پروفسور سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد
۳,۰۰۰ تومان
سبک مدیریت ویترینی

سبک مدیریت ویترینی

دکتر علی قربانی
۷,۰۰۰ تومان
کوتوله پروری

کوتوله پروری

دکتر علی قربانی
۰ تومان
جایگاه مدیریت دولتی در حکمرانی

جایگاه مدیریت دولتی در حکمرانی

پروفسور حسن دانایی فرد
۰ تومان
لزوم نظریه بودجه

لزوم نظریه بودجه

پروفسور علی اصغر پورعزت
۰ تومان
انکار مرگ و معنی ستیزی در مدیریت

انکار مرگ و معنی ستیزی در مدیریت

پروفسور محمدعلی سرلک؛ پروفسور علی اصغر پورعزت
۰ تومان
بوروکراسی قبیله ای

بوروکراسی قبیله ای

دکتر حسین جلیلیان
۳,۰۰۰ تومان
مشارکت مردم در مدیریت دولتی

مشارکت مردم در مدیریت دولتی

پروفسور سیدمهدی الوانی
۰ تومان
وارونگی جو سازمانی

وارونگی جو سازمانی

پروفسور محمدعلی سرلک
۳,۰۰۰ تومان

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا