مدیریت دولتی

نمایش یک نتیجه

سیستم های خواجه پرور

سیستم های خواجه پرور

دکتر علی قربانی
رایگان!
سبک مدیریت ویترینی

سبک مدیریت ویترینی

دکتر علی قربانی
۷,۰۰۰ تومان
کوتوله پروری

کوتوله پروری

دکتر علی قربانی
رایگان!
جایگاه مدیریت دولتی در حکمرانی

جایگاه مدیریت دولتی در حکمرانی

پروفسور حسن دانایی فرد
رایگان!
لزوم نظریه بودجه

لزوم نظریه بودجه

پروفسور علی اصغر پورعزت
رایگان!
انکار مرگ و معنی ستیزی در مدیریت

انکار مرگ و معنی ستیزی در مدیریت

پروفسور محمدعلی سرلک؛ پروفسور علی اصغر پورعزت
رایگان!
بوروکراسی قبیله ای

بوروکراسی قبیله ای

دکتر حسین جلیلیان
۳,۰۰۰ تومان
مشارکت مردم در مدیریت دولتی

مشارکت مردم در مدیریت دولتی

پروفسور سیدمهدی الوانی
رایگان!
چالشهای مدیریت دولتی ایران

چالشهای مدیریت دولتی ایران

پروفسور سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد
۳,۰۰۰ تومان
وارونگی جو سازمانی

وارونگی جو سازمانی

پروفسور محمدعلی سرلک
۳,۰۰۰ تومان

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا