مدیریت عمومی

نمایش یک نتیجه

حصار شیشه ای مدیریت

حصار شیشه ای مدیریت

دکتر علی قربانی
رایگان!
همکار سمی

همکار سمی

کامیار قریشی
رایگان!
مدیر بدون رویا

مدیر بدون رویا

بهمن اشرف سمنانی (دانشجوی دکتری)
رایگان!
سه خدمت و خیانت بزرگ به منابع انسانی

سه خدمت و خیانت بزرگ به منابع انسانی

دکتر حبیب ابراهیم پور
رایگان!
انکار مرگ و معنی ستیزی در مدیریت

انکار مرگ و معنی ستیزی در مدیریت

پروفسور محمدعلی سرلک؛ پروفسور علی اصغر پورعزت
رایگان!
اینرسی سازمانی

اینرسی سازمانی

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۳,۰۰۰ تومان
از هم افزایی تا هم نبوغ افزایی

از هم افزایی تا هم نبوغ افزایی

دکتر اسفندیار فرجوند
۶,۰۰۰ تومان
نظریه هارمونی انگیزه ها

نظریه هارمونی انگیزه ها

دکتر علی قربانی
۳,۰۰۰ تومان
کار بدون استرس

کار بدون استرس

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۳,۰۰۰ تومان
مهارت های جدید رفتار سازمانی

مهارت های جدید رفتار سازمانی

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۹,۰۰۰ تومان
بهترین مکان برای کار کردن

بهترین مکان برای کار کردن

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
رایگان!
اینترنت اشیاء سازمانی

اینترنت اشیاء سازمانی

پروفسور محمدعلی سرلک

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا