مدیریت عمومی

نمایش یک نتیجه

اینرسی سازمانی

اینرسی سازمانی

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۳,۰۰۰ تومان
مهارت های جدید رفتار سازمانی

مهارت های جدید رفتار سازمانی

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۹,۰۰۰ تومان
از هم افزایی تا هم نبوغ افزایی

از هم افزایی تا هم نبوغ افزایی

دکتر اسفندیار فرجوند
۶,۰۰۰ تومان
نظریه هارمونی انگیزه ها

نظریه هارمونی انگیزه ها

دکتر علی قربانی
۳,۰۰۰ تومان
کار بدون استرس

کار بدون استرس

تیم تحقیق و توسعه شبکه دانش افزایی مدام
۳,۰۰۰ تومان
اینترنت اشیاء سازمانی

اینترنت اشیاء سازمانی

پروفسور محمدعلی سرلک

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا