خواجگی، خواجه پروری، تکریم ارباب رجوع، تحقیر ارباب رجوع

نمایش یک نتیجه

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا