تروما سازمانیسازمان ها همانند افراد می توانند دچار تروما یا ضربات روحی و جسمی بشوند. ترومای سازمانی بیانگر تجربه جمعی کارکنان از ضربات و شوک های وارده به سازمان است، که به موجب آن ساختارهای محافظتی و دفاعی یک سازمان در هم شکسته می شود و سازمان بطور موقت یا دائم دچار آسیب پذیری و نا امیدی شده و صدمات قابل توجهی دریافت می کند.

این بسته شامل: توضیحات کامل مسئله تروما سازمانی، عوامل ایجاد کننده، ارکان تروما سازمانی، استراتژی های مدیریت تروما سازمانی، موضوعات پیشنهادی پژوهشی و پرسشنامه استاندارد می باشد.

برخی موضوعات پژوهشی قابل انجام توسط مدیران، پژوهشگران، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، و اساتید رشته های مدیریت بدین شرح است:

 1. تاثیر ترومای سازمانی بر تعهد کارکنان
 2. تاثیر ترومای سازمانی بر سکوت سازمانی
 3. تاثیر ترومای سازمانی بر سلامت سازمانی
 4. تاثیر ترومای سازمانی بر اخلاق گرایی کارکنان
 5. تاثیر ترومای سازمانی بر مشتری گرایی
 6. تاثیر ترومای سازمانی بر مهارت های سه گانه مدیران
 7. تاثیر ترومای سازمانی بر مدیریت دانش
 8. تاثیر ترومای سازمانی بر اعتماد مشتریان به سازمان
 9. تاثیر ترومای سازمانی بر برند شرکت یا سازمان
 10. تاثیر ترومای سازمانی بر خلاقیت کارکنان
 11. تاثیر ترومای سازمانی بر کارآفرینی سازمانی
 12. تاثیر ترومای سازمانی بر مربی گری سازمانی
 13. تاثیر ترومای سازمانی بر وفاداری کارکنان
 14. تاثیر ترومای سازمانی بر انگیزه کارکنان
 15. تاثیر ترومای سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی
 16. تاثیر ترومای سازمانی بر وظیفه برنامه ریزی مدیران
 17. تاثیر ترومای سازمانی بر وظیفه سازماندهی مدیران
 18. تاثیر ترومای سازمانی بر وظیفه رهبری مدیران
 19. تاثیر ترومای سازمانی بر وظیفه کنترل مدیران

بیش از ۸۰ موضوع دیگر در داخل بسته محتوای آموزشی ارائه شده است.


نوع فایل عنوان مدت زمان حجم فایل لینک دانلود
تروما سازمانی - بیان مسئله 255٫6 KB (خریداری نشده)
تروما سازمانی - عوامل ایجاد کننده 272٫6 KB (خریداری نشده)
تروما سازمانی - ارکان 262٫2 KB (خریداری نشده)
تروما سازمانی - استراتژی های مدیریتی 270٫0 KB (خریداری نشده)
تروما سازمانی - موضوعات پیشنهادی پژوهشی 342٫4 KB (خریداری نشده)
تروما سازمانی - پرسشنامه استاندارد 293٫4 KB (خریداری نشده)
دریافت محتوای آموزشی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا