مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی

مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی

امروزه در سازمانها برخی کنش ها (رفتارهای نابهنجار سازمانی) از سوی کارکنان سر می زند که مغایر قوانین و مقررات سازمانی و حتی عرف و اخلاق است. رفتار هایی مانند تاخیر در ورود و تعجیل در خروج از سازمان، استفاده شخصی از اموال، چرت زدن در محل کار، صرف وقت به گردش در اینترنت، صحبت تلفنی با دوستان و خویشاوندان، عدم انجام کار اداری در ساعات خاصی از روز، طول دادن وقت ناهار، حضور در اتاق سایر همکاران برای گپ و گفت، پرداختن به پذیرانی از دوستان و آشنایان خارج سازمان، و عدم تکریم ارباب رجوع، همگی جزو رفتارهای نابهنجار سازمانی دسته بندی می شوند. در دانش مدیریت رفتارهایی مانند طفره روی شغلی، قلدری سازمانی، تراشکاری سازمانی نیز از مفاهیم جدیدی است که در ذیل این نوع رفتارها قرار می گیرند. این رفتارها که با اهداف سازمانی همراستا نیست، از دید مدیران و ذی نفعان سازمانی رفتار های نابهنجار سازمانی نامیده می شود؛ حال آنکه ممکن است یکی از علایق و غرائز شخصی نیروی انسانی باشد. سوالی که مطرح است، این است که رفتارهای سازمانی که نابهنجار خوانده می شود آیا این نابهنجاری ذاتی است، و یا چون توسط مدیران قابل مدیریت نیست و با قوانین و قواعد تدوین شده منافات دارد، مذموم شمرده می شود؟

متن کامل در محتوای آموزشی پیوست..

 

برخی موضوعات پژوهشی قابل انجام توسط مدیران، پژوهشگران، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، و اساتید رشته های مدیریت بدین شرح است:

 1. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با تعهد کارکنان
 2. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با سکوت سازمانی
 3. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با سلامت سازمانی
 4. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با اخلاق گرایی کارکنان
 5. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با مشتری گرایی
 6. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با مهارت های سه گانه مدیران
 7. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با مدیریت دانش
 8. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با اعتماد مشتریان به سازمان
 9. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با برند شرکت یا سازمان
 10. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با خلاقیت کارکنان
 11. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با کارآفرینی سازمانی
 12. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با مربی گری سازمانی
 13. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با وفاداری کارکنان
 14. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با انگیزه کارکنان
 15. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی
 16. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با وظیفه برنامه ریزی مدیران
 17. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با وظیفه سازماندهی مدیران
 18. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با وظیفه رهبری مدیران
 19. رابطه بین مدیریت رفتارهای نابهنجار سازمانی با وظیفه کنترل مدیران

بیش از ۸۰ موضوع پژوهشی دیگر در داخل بسته محتوای آموزشی ارائه شده است.


نوع فایل عنوان مدت زمان حجم فایل لینک دانلود
بیان مسئله و عوامل مداخله گر 382٫8 KB (خریداری نشده)
فنون مدیریت و کاتالیزورها 292٫9 KB (خریداری نشده)
موضوعات پژوهشی 340٫4 KB (خریداری نشده)
پرسشنامه استاندارد 364٫5 KB (خریداری نشده)
دریافت محتوای آموزشی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

به روز باشید!

طول عمر دانش در دنیای امروز حداکثر پنج سال است.

برو به بالا